Handelen in cryptovaluta

1.handelen versus investeren

Laten we eerste beide termen en hun betekenis ontleden. Handelen is namelijk totaal iets anders dan investeren. De meeste mensen die Bitcoin kopen doen dit met het idee om ze langere tijd te bewaren met het idee dat BTC over een langere termijn meer waard gaat worden. Zeker gezien het feit dat Cryptovaluta nog aan het begin staat van wat het uiteindelijk gaat brengen is dit geen verkeerde gedachte. Dit is dus investeren. Dit wordt in de cryptosphere ook wel HODL genoemd. HODL of HODLING komt van het woord Hold, maar werd ooit aan de begindagen van de Cryptorevolutie ergens fout getypt. Sindsdien is de term zijn eigen leven gaan leiden.

Handelen daarentegen is het kopen van een bepaalde Crypto in de hoop dat door omstandigheden deze snel in waarde zal stijgen. Meestal doet een handelaar eerst goed marktonderzoek, leest het de whitepaper van de cryptomunt en volgt hij of zij het laatste nieuws uit de cryptowereld. Let op het woordje “meestal” aangezien er nogal wat mensen blindelings crypto kopen naar aanleiding van hype over een bepaalde coin op (sociale) media of in de reguliere media. Dit soort emotioneel handelen is sterk af te raden en levert negen van de tien keer verlies op i.p.v. winst. FOMO (fear of missing out) is een veelgebruikte term en baseert zich op het feit dat mensen zien hoe ongelooflijk exponentieel bijvoorbeeld Bitcoin groeit en bang zijn dat ze de boot missen. Snel wordt al het spaargeld of nog meer geïnvesteerd in Crypto terwijl de werkelijke groei al achterhaald is en de munt op het punt staat om in waarde te dalen. Investeer nooit meer dan je ook echt kunt veroorloven om te verliezen in Crypto!

Handelen wordt ook wel eens daytrading genoemd, een term dat we kennen uit de reguliere aandelenmarkt. Dagelijks handelen, simpelweg gezegd ‘s ochtends een aandeel kopen die laag staat en aan het einde van de dag verkopen wanneer deze hoger staat. Daytrading kan ook betekenen dat je in aanloop van een bepaalde evenement (Aankondiging van een fusie, software update, enz) een aandeel of cryptomunt de maand ervoor koopt en verkoopt wanneer het evenement plaatst vindt. Veiliger is vaak net een paar dagen ervoor. Het voordeel van daytraden in Crypto tegenover de reguliere markt op een beurs met aandelen is dat Bitcoins en andere cryptomunten zeer onderhevig zijn aan grote schommelingen. Doe je je huiswerk goed, laat je je emoties erbuiten en weet je te anticiperen op de volatiele markt dan zijn er zeker winsten te behandelen. Ander voordeel is dat de cryptobeurzen wel 24/7 open zijn en de reguliere aandelenbeurzen niet.

Kijk op deze pagina cryptovaluta beurzen welke beurs het meest geschikt is om te gaan handelen in crypto.

2.verschillende manieren van handelen

Hoewel alle handelaren hetzelfde doel hebben gebruiken ze verschillende methodes. Laten we eerst kijken welke verschillende methodes er zijn en het meest gebruikt worden.

Daytrading: deze methode houdt in dat er op dezelfde dag gekocht en verkocht wordt inspelend op de fluctuaties van de waarde. Daytraders zitten dan ook vaak de hele dag naar verschillende schermen te turen, houden zich voornamelijk bezig met technische analyses van de prijsbewegingen en volgen het laatste nieuws uit de wereld van de Cryptovaluta. Vooral het bestuderen van koersschommelingen is een manier om winst te maken op een enkele dag.

Scalping: deze daghandelaars techniek is vrij populair en is eigenlijk daytrading in een nog kortere periode. Het speelt in op kleine waardevermeerderingen in een koers en gelijk je winst te pakken hoe klein deze ook is. De gedachte erachter is dat wanneer je de hele dag het zekere voor het onzekere kiest je altijd winst maakt.

Swing trading: een andere zeer populaire manier van handelen in Cryptovaluta en lijkt op Hodling echter wordt er eerder voor winst gekozen. Swing traders zien een potentiële cryptomunt of kiezen voor een moment dat de Bitcoin zelf laag staat, kopen zich in en wachten tot te koers omhoog gaat. Dit kan weken duren, maar soms ook maanden. Swing-traders kijken dan ook niet de hele dag naar beeldschermen. Vaak zetten ze de verkoop vast op een bepaalde bedrag en wachten tot deze bereikt is. Zeker wanneer je interessante projecten ziet van crypto-valuta die echt toepasbaar zijn in een bepaalde markt is dit een hele interessante manier om geld te verdienen met het traden van Crypto.

3. analyse methodes

Hoe voorspel ik de koers van een Crypto?

Hier kunnen we snel een duidelijk antwoord opgeven. Niemand kan de koers van Bitcoin of andere crypto-valuta voorspellen. Alhoewel er wel methodes zijn die gebruikt worden door handelaren om winst te maken in de zeer wispelturige markt van Crypto. Er is geen handelaar dat alleen maar op winst draait maar de achterliggende gedachte is dat na een dag handelen je op winst hoort te staan ook al heb je trades gedaan waarop je hebt verloren.

Er zijn twee methodes om de cryptomarkt te analyseren. Fundamentele analyse en technische analyse.

Fundamentele analyse

Door fundamentele analyse te gebruiken proberen beleggers en handelaren een koersvoorspelling te maken aan de hand van het sentiment rond een bepaalde cryptomunt, oftewel door het project grondig door te lichten. Dit kan gebeuren door kritisch te kijken of het project haalbaar is, door het laatste nieuws te lezen, maar ook door nieuwe wetgevingen omtrent Crypto in de gaten te houden. Wanneer bijvoorbeeld de Amerikaanse regering strengere eisen stelt aan het kopen of verkopen van Bitcoins door bedrijven dan kan dit de koers van BTC drastisch beïnvloeden.

Al met al houdt fundamentele analyse in dat er goed gekeken wordt naar verschillende factoren omtrent een bepaalde Crypto en het sentiment op de markt in het algemeen.

Technische analyse

Technische analyse is een andere manier om koersvoorspellingen te doen. Namelijk door het bestuderen van koersgrafieken en handelsvolumes. Door deze techniek toe te passen worden patronen en trends in de prijs herkent en naar aanleiding daarvan voorspellingen gemaakt wat de prijs zou gaan doen in de nabije toekomst. De gedachte achter technische analyse is dat wat er ook aan de hand mag zijn in de wereld van cryptovaluta of in de economie in het algemeen de grafieken spreken voor zichzelf en helpen de koers te voorspellen.

Welke methode is nu beter?

Uiteindelijk kan niemand de toekomst voorspellen. Ook al lijkt een bepaald project ontzettend hoopgevend, wanneer het technisch niet haalbaar blijkt te zijn of de oprichters ruzie met elkaar krijgen kan het alsnog een flop worden. Hetzelfde geldt voor het bestuderen van een koersgrafiek, misschien gedroeg de koers zich in het verleden wel op een bepaalde manier, maar dat betekent niet dat het in de toekomst op precies dezelfde manier gaat gedragen. Geen van beide technieken garandeert een accurate voorspelling. Het beste is dan ook om beide technieken naast elkaar te gebruiken.

4. cryptovaluta handelstermen uitgelegd

In de wereld van cryptovaluta beurzen krijg je te maken met termen die in de eerste instantie nogal verwarrend over zullen komen. Dan hebben we het nog niet eens over de grafieken die voor een beginner als onleesbaar beschouwd zou kunnen worden gezien.

Let wel dat al deze termen overgenomen zijn uit de reguliere aandelenmarkt en soms aangepast zijn aan de nog jonge cryptovaluta handel.

Allereerst wat zijn crypto beurzen nu precies. Crypto beurzen zijn online sites waar handelaren cryptovaluta kunnen kopen en verkopen aan elkaar. Hou er rekening mee dat een crypto beurs niet hetzelfde is als een wisselkantoor zoals bijvoorbeeld Bitonic.

Wanneer je bij een crypto wisselkantoor cryptovaluta koopt ontvang je het gelijk in je wallet, maar meestal betaal je hogere transactiekosten dan op een beurs. Ook is een beurs iets anders dan een marktplaats zoals bijvoorbeeld Localbitcoins waar kopers en verkopers direct met elkaar communiceren om een deal te sluiten.

Het orderboek

Het orderboek is een complete lijst van alle koop en verkooporders die er op een specifieke beurs aanwezig zijn. De kooporders worden Bids genoemd omdat mensen bieden op de prijzen waarvoor ze een bepaalde Crypto willen kopen. De verkooporders worden Asks genoemd omdat ze de vraagprijzen laten zien van wat een verkoper voor zijn Crypto op dat moment vraagt.

De prijs van een cryptovaluta

Wanneer iemand spreekt over de prijs van een bepaalde cryptomunt dan heeft hij of zij het meestal over de prijs die op dat moment genoteerd staat op een bepaalde beurs. Het is belangrijk om te beseffen dat de koers van cryptovaluta, in tegenstelling tot die van de euro bijvoorbeeld, per beurs anders kan zijn. Er is geen specifieke eenduidige prijs voor Bitcoin of welke andere cryptomunt dan ook. Zo kan op hetzelfde moment BTC in Amerika van waarde verschillen met de BTC in Europa. Sterker nog, een bepaalde Crypto kan in eenzelfde land op twee verschillende beurzen een andere koersprijs aangeven.

Verder kom je op de beurzen termen tegen van High en Low. Dit zijn de prijsindicaties van de hoogste en laagste genoteerde prijzen in de laatste 24 uur.

Volume

Het volume is een belangrijke graadmeter wanneer het op handelen aankomt. Het staat voor het aantal cryptomunten dat op dat moment verhandeld wordt. Door het volume in de gaten te houden kan een handelaar zien of een trend kenmerkend richting een hogere of lagere koers gaat.

Voorbeeld; een koersstijging van een bepaalde cryptovaluta gaat vaak gepaard met een toename in volume. Een afname van het volume betekent juist vaak dat er een koersdaling plaatsvind. Wanneer je plotseling een significante verandering in een koers waarneemt is het verstandig om ook te kijken naar het volume. Hieruit kun je meestal opmaken of het een kleine correctie betreft of dat er daadwerkelijk iets gaande is.

Market order (Markt bestelling)

Met een Market order wordt je bestelling gelijk geleverd. Dat wil zeggen dat jij alleen het aantal cryptovaluta wat jij op dat moment wil kopen of verkopen opgeeft en, de cryptobeurs het onmiddellijk inwisselt voor de prijs die op dat moment actueel is. Het is de beurs die zo goed mogelijk de kopers en verkopers bij elkaar zoekt om jouw order te voldoen.

Wanneer de order wordt geplaatst is er een goede kans dat jouw order niet wordt ingewisseld door één koper of verkoper, maar door meerdere mensen tegen verschillende prijzen.

Voorbeeld: jij plaatst een order om drie Bitcoins te kopen. De cryptobeurs zoekt dan naar een verkoper die Bitcoins aanbiedt tegen de meest gunstige prijs. De order wordt pas ingewilligd wanneer er genoeg verkopers voorhanden zijn om drie Bitcoins te leveren tegen de meest goedkope prijs.

Afhankelijk van hoeveel verkopers er voorhanden zijn, kan het best zijn dat je twee Bitcoins hebt gekocht voor één dezelfde prijs en de derde voor een hogere prijs.

Met andere woorden, met een market order blijf je kopen of verkopen totdat de hoeveelheid die je besteld hebt is geleverd. Op deze manier kan het voorkomen dat je veel meer betaald, of voor veel minder verkoopt, voor een bestelling dan de bedoeling was. Kijk uit met market orders dus!

Limit order (gelimiteerde bestelling)

Hiermee koop of verkoop je cryptovaluta voor een prijs die je zelf van te voren bepaald hebt. Op deze manier kan het voorkomen dat de gehele bestelling niet geleverd wordt omdat er niet genoeg kopers of verkopers zijn die aan jouw voorwaarden (prijs) voldoen.

Voorbeeld: je hebt een limit order geplaatst om zes Ethereum coins te kopen voor $150,00 per coin. Dan kan het voorkomen dat je uiteindelijk maar vijf Ethereum coins in bezit krijgt omdat er niet genoeg verkopers ter beschikking waren die jou de laatste Ethereum wilden verkopen voor $150,00. De order blijft net zo lang van kracht totdat de prijs van Ethereum weer de $150,00 bereikt en er een verkoper voorhanden is die het voor die prijs wil verkopen.

Stop loss order (stop verlies bestelling)

Met een stop loss order kun je grote verliezen voorkomen door een specifieke verkoop prijs in te stellen. Wanneer er dan een plotselinge daling van de waarde van jouw Crypto plaatsvindt het voor die prijs wordt verkocht.

Het werkt eigenlijk naar het volgende principe. Als de prijs zakt met een bepaalde percentage of naar de prijs die jij hebt ingesteld begint de cryptobeurs met de verkoop van jouw Crypto. Op deze manier verlies je zo weinig mogelijk geld.

Een stop loss order werkt voor de rest eigenlijk precies hetzelfde als een market order. Dat wil zeggen dat zodra de door jou ingestelde stop prijs wordt bereikt, de beurs jouw cryptovaluta blijft verkopen tegen welke prijs dan ook totdat de complete bestelling is afgehandeld.

Maker and taker fees

Andere termen die je tegen kunt komen wanneer je op een cryptobeurs gaat handelen zijn maker en taker fees.

Een cryptobeurs spoort mensen aan om handel te drijven. Met andere woorden ze willen een marktplaats creëren. Zodra jij een nieuwe order plaatst die niet gehonoreerd kan worden door een bestaande koper of verkoper door middel van een limit order, heb jij min of meer een nieuwe markt gecreëerd, waardoor je een lagere provisie betaalt. Je bent dus een “maker”

Een market “taker” daarentegen plaatst orders die ogenblikkelijk worden voltooid, omdat er al een market maker voorhanden was die aan hun voorwaarden voldeed. Takers nemen eigenlijk handel weg van de beurs en worden daarom hogere provisiekosten berekend dan makers die orders toevoegen aan het order book en zo een markt vormen.

Voorbeeld: mogelijk heb je een limit order geplaatst om een Bitcoin te kopen voor $5500, echter wil de goedkoopste verkoper niet lager gaan dan $6000. Op dat moment heb je een nieuwe markt gecreëerd voor verkopers die wel willen verkopen voor $5500. Dus elke keer wanneer je een koop order plaatst beneden de huidige marktprijs of een verkoop order boven de marktprijs van dat moment, ben je een market maker geworden.

Nu hetzelfde voorbeeld maar dan andersom, stel je plaatst een limit order om een Bitcoin te kopen voor $6500 en de goedkoopste verkoper verkoopt een Bitcoin voor $5500, op dat moment wordt jouw order gelijk ingewilligd. Op deze manier neem je orders weg van de beurs en wordt je gezien als een market taker.


5. grafieken begrijpen

Nu je bekend bent met de meest belangrijke termen die gebruikt worden op een cryptobeurs gaan we het hebben over grafieken en hoe je die moet lezen.

Candlesticks

De term candlesticks oftewel kandelaars zul je niet alleen tegenkomen op cryptobeurzen, maar ook op aandelenbeurzen waar deze term van origine dan ook vandaan komt. Het refereert aan de vorm van de koers op de grafiek die op een kandelaar lijkt.

Ze worden ook wel eens trade candles genoemd en ze geven aanwijzingen over waar de koers eventueel heen zou kunnen gaan. Door candlestick trading toe te passen worden de koerswisselingen op een grafiek bestudeerd en een poging gedaan om zo goed mogelijk de toekomstige prijs te voorspellen.

Er bestaan twee soorten candlesticks. De gewone en de Japanse.

Japanese candlesticks

Dit is een van de meest populaire gebruik van candlesticks en ze zijn gebaseerd op een eeuwenoude Japanse methode van technische analyse, ooit gebruikt in de handel van rijst.

Iedere kaars geeft de opening, laagste, hoogste en sluitingsprijzen weer over een bepaalde tijdsperiode.. Daarom worden Japanse candlesticks ook wel eens OHLC grafieken genoemd (Open, High, Low, Close).

Afhankelijk van de kleur van de candlestick, of deze nu groen of rood is, kun je aflezen of de sluitingsprijs over een bepaalde tijdsperiode hoger of lager is dan de openingsprijs was. Wanneer een kaars groen is betekent dat de sluitingsprijs hoger is dan de openingsprijs was. Dus de prijs is omhoog gegaan over een bepaalde tijdsperiode. Logischerwijs betekent dat wanneer de kaars rood is, de sluitingsprijs lager is dan de openingsprijs was. Er heeft dus een koersdaling plaatsgevonden.

Japanese candlestick grafiek

Op de foto hierboven zie je een voorbeeld van een grafiek met een Japanese candlestick patroon. De rode kaarsen geven aan wanneer een koers over een bepaalde tijdsperiode met verlies is afgesloten, de groene geven aan wanneer een koers over een bepaalde tijdsperiode met winst is geëindigd.

Wanneer we in een Bull market zitten, zijn de kaarsen over het algemeen allemaal groen. In een Bear market daarentegen zullen de kaarsen in de kleur rood worden weergegeven.

Bull market en Bear market.

Dat brengt ons tot het volgende en dat zijn de termen Bull (stier) en Bear (beer) market. Deze termen worden gebruikt om een specifieke marktsentiment aan te duiden en zijn genoemd naar de aanvalstechnieken van deze dieren. Een stier gooit zijn horens in de lucht terwijl een beer zijn klauwen naar beneden toe uithaalt. Zo zijn beide dieren synoniem geworden voor de beweging van de markt. Gaat de markt omhoog hebben we het over een Bull market, gaat de markt omlaag spreken we van een Bear market.

In de wereld van cryptovaluta worden deze termen veel gebruikt. Dit omdat de cryptomarkt nogal volatiel is. Ons advies is om niet teveel mee te gaan telkens wanneer er weer een Bull of een Bear wordt geroepen.

Resistance and Support Levels

Veelal wanneer we gebruik maken van marktgrafieken, bijvoorbeeld van een OHCL lijkt het of een bepaalde cryptomunt niet door een bepaalde prijs barrière wil breken. Niet omhoog en niet omlaag afhankelijk van de koers. Met Bitcoin als voorbeeld zien we op het moment van schrijven dat de koers maar niet de $6000 wil doorbreken en het net is alsof het een virtueel plafond raakt rond deze prijs.

De prijs van $6000 is op dit moment de resistance (verzet) level. Dit wil zeggen de hoogste prijs die de Bitcoin maar niet lukt om door te breken. De reden van deze resistance level is dat er veel sell orders worden uitgevoerd rond deze prijs omdat handelaren hun winst willen pakken en niet verwachten dat de prijs op dit moment hoger kan gaan.

Support levels daarentegen zijn min of meer het tegenovergestelde van de resistance levels. Je kunt een support level zien als een soort “vloer” waar de prijs van een bepaalde cryptomunt niet doorheen zakt. Een support level wordt vaak veroorzaakt door een hoop buy orders van handelaren die de minimumwaarde van een cryptovaluta bepalen op die prijs.

Des te vaker over een langere periode een bepaalde support of resistance level wordt gehandhaafd des te sterker deze levels worden geacht.


6. veel voorkomende fouten tijdens het handelen

Nu je bekend bent met de meest voorkomende handelstermen zou je een gokje kunnen wagen en beginnen met handelen op een cryptobeurs. We gebruiken met opzet de term “een gokje wagen” want handelen op een beurs en dan zeker handelen in cryptovaluta is een risicovol gebeuren en fouten kosten je geld.

Daarom een opsomming van de meest voorkomende fouten die mensen maken wanneer ze beginnen met handelen in de hoop dat jij ze kunt vermijden.

Fout #1 – meer riskeren dan je je kunt veroorloven

De grootste fout die kunt maken is meer geld te investeren dan je je kunt veroorloven om te verliezen. Kijk goed naar het bedrag waar jij je prettig bij voelt. Hou er altijd rekening mee dat je alles kunt verliezen. Zet je meer geld in dan je je kunt veroorloven te verliezen dan doe je het fout.

Handelen op een beurs brengt altijd risico met zich mee, investeer je meer geld dan waar je je nog comfortabel bij voelt zal het je handelsgedrag zeker beïnvloeden en ga je foute beslissingen nemen. Hierdoor loop je het gevaar geld te verliezen wat je in de eerste plaats nodig had voor een stabiel leven.

Fout #2 – niet werken volgens een plan

Een andere veel voorkomende fout is het niet voorhanden hebben van een handelsplan. Veel mensen doen maar wat en kopen lukraak een bepaalde cryptovaluta voor een bepaalde prijs zonder te weten wanneer ze eigenlijk moeten kopen en belangrijker wanneer ze moeten verkopen. Duidelijke winstdoelstellingen horen van te voren vastgesteld te worden en ten aller tijden moet er een stop loss ingesteld zijn.

Fout #3 – geld op een beurs laten staan

Dit is nog steeds een veel voorkomende fout bij beginnende cryptohandelaren: laat NOOIT je geld staan op een beurs wanneer je dit niet gebruikt om te traden. Zolang je cryptomunten op een beurs staan heb jij er geen directe controle over. De cryptobeurs kan gehackt worden, offline gaan of er om welke reden dan ook mee stoppen. Je bent dan je geld kwijt.

Telkens wanneer je cryptovaluta over hebt wat je niet gelijk nodig hebt om mee te handelen zorg je ervoor dat je het veilig in je eigen crypto-portefeuille hebt opgeslagen. Laat het nooit op een beurs staan.

Fout #4 – toegeven aan angst of hebzucht

Een mens blijft een mens en ook cryptohandelaren zijn mensen. Dat betekent dat de twee basis emoties, angst en hebzucht ook traders niet vreemd zijn.

Angst kan voorkomen wanneer je te vroeg een trade sluit omdat je een gerucht hebt gehoord, vrienden jou laten twijfelen over je investeringen of dat er een plotselinge koersdaling ingezet is. Je verkoopt je cryptovaluta veel te vroeg en veel te goedkoop om erachter te komen dat een maand later dezelfde cryptomunt enorm in waarde is gestegen.

Alhoewel hebzucht het tegenovergestelde lijkt te zijn is het eigenlijk ook gebaseerd op angst. Angst dat je iets groots zou mislopen. Mensen vertellen je over een nieuwe cryptomunt die binnenkort enorm in prijs zou gaan stijgen of de marktprijzen in het algemeen schieten omhoog en je bent bang dat je iets misloopt dus je steekt er plotseling al je geld in de markt om erachter te komen dat de week erop alles weer sterk in de min staat.

Juist in de cryptovaluta handel zijn deze emoties erg gevaarlijk, maar kunnen juist iets vaker komen bovendrijven, simpelweg omdat deze markt extreem volatiel is.

Hou er rekening mee dat deze emoties vermoedelijk ook bij jou aanwezig zijn dus zeg nooit dat het jou niet zal overkomen en dat je geen beslissingen maakt gebaseerd op emoties. Ieder mens heeft te maken met gevoelens van angst en hebzucht. Probeer deze zoveel mogelijk buiten je traden te houden en hou je aan je plan die je vooraf hebt opgesteld.

Fout #5 – niet leren van je fouten

Of een trade nu wel of niet succesvol is geweest, je kunt er altijd iets van leren. Niemand lukt het om alleen maar te handelen met winst. Iedereen verliest geld onderweg aan handelen op een cryptobeurs alvorens die succesvol wordt. Het is niet verstandig om alleen de trades te tellen die je winst hebben opgeleverd. Belangrijk is het om ook te leren van de trades die niet goed gegaan zijn en deze fouten te vermijden in de toekomst. En dan nog kun je niet altijd alles goed hebben.


Op de pagina cryptovaluta beurzen worden meerdere beurzen besproken waar je kunt handelen in crypto.

7. conclusie

Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd om een duidelijke uitleg te geven over het handelen in cryptovaluta en redelijk wat basisprincipes en termen behandeld. Je zou nu kunnen beginnen met het handelen in cryptovaluta, maar eerlijkheidshalve dienen wij je mee te delen dat een hoop mensen er na een korte tijd snel weer de brui aan geven. Meestal om het simpele feit dat er niets mee verdient wordt. Wil je echt succesvol gaan handelen in crypto wees dan bereid om er veel tijd, maar ook veel leergeld in te steken. Alleen dan krijg je benodigde vaardigheden onder de knie. Handelen in cryptogeld om snel rijk te worden bestaan gewoonweg niet en mocht je die illusie wel hebben adviseren wij je om dit zo snel mogelijk van je af te schudden, simpelweg omdat snel en makkelijk rijk worden niet bestaat. Ook niet in de wereld van Crypto.

Deel dit artikel met anderen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.