Blockchain technologie

Nieuwe technologie
De blockchain-technologie wordt door velen gevierd als de heilige graal van de genetwerkte wereld. Hier proberen wij in het kort de blockchain uit te leggen. Omdat de uitvinder zich achter een pseudoniem (Satoshi Nakamoto) verstopt en de techniek op het eerste gezicht misschien onbegrijpelijk lijkt, heeft het concept al een ware mystificatie doorgemaakt.

Blockchain is een (soort van)kasboek
Toen de digitale valuta Bitcoin (BTC) in 2008 voor het eerst aan het publiek werd gepresenteerd, was de blockchain slechts een minder belangrijke factor. Het was “slechts” de realisatietechnologie op de achtergrond. Het concept werd gepubliceerd onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto en tot op de dag van vandaag is het nog steeds niet opgehelderd, welke persoon of welk team zich achter deze naam verbergt. De blockchain zelf is een database en werkt als een kasboek. Als bijvoorbeeld de heer Jansen een BTC uit zijn portemonnee naar de portefeuille van mevrouw Pietersen stuurt, wordt deze overdracht als Blockchain-info in de blockchain ingevoerd. Als mevrouw Pietersen vervolgens een bepaald bedrag aan de heer Kampen overdraagt, wordt dit ook in beide portefeuilles ingevoerd en weergegeven. Informatie over elke transactie binnen het Bitcoin-netwerk is te vinden in de Bitcoin Blockchain. Wat een pagina in een kasboek is, is een blok in de blockchain. Als het blok “geschreven” is, wordt een nieuw blok bijgevoegd waarin weer alles staat geschreven. Het creëert een keten van blokken, de blockchain. De blockchain is zichtbaar voor iedereen, dus er is perfecte transparantie. Transacties kunnen op het web worden bekeken op de Blockchain Info-pagina https://blockchain.info. Hier vindt u ook verschillende statistieken en verdere informatie over het onderwerp.

Portefeuilles als “accounts”
De heer Jansen kan eenvoudig een portemonnee of meerdere portefeuilles maken, die fungeren als een account in het netwerk. In deze portefeuille kan hij verschillende adressen bewaren. Deze worden openbare sleutels genoemd en zijn een soort rekeningnummers. Omdat de transacties transparant zijn, kan het “saldo” op de adressen in het web door iedereen worden bekeken. Een complete blockchain-info. Op de website www.bitcoinrichlist.com is het bijvoorbeeld mogelijk de adressen met het hoogste “saldo” te bekijken en meer informatie over blockchain te krijgen. Alleen de houder van de digitale sleutel, de zogenaamde privésleutel, heeft de bevoegdheid om over het account te beschikken.

Beveiliging door mijnbouw
Een eenvoudig digitaal kasboek zou natuurlijk geen revolutionaire technologie worden genoemd. De blockchain houdt namelijk veel meer in, bijvoorbeeld de opslag van de data. De blockchain is een gedistribueerde database. Het bevindt zich niet op een centrale server die voor alle deelnemers toegankelijk is. Elke deelnemer in het netwerk heeft een kopie van de blockchain op zijn eigen computer, die constant wordt gematcht met het netwerk, door de portemonnee te downloaden. Het zou aanvallers nergens op een computer schaden en de gegevens in de blockchain manipuleren of verwijderen. Het netwerk zou dit herkennen en de juiste kopie herstellen. Om de blockchain succesvol te kunnen modificeren, zou meer dan 50% van de rekenkracht in het netwerk aangewend moeten worden. De meerderheid beslist hier dus over de correcte weergave van het gehele netwerk. Om de blockchain up-to-date te houden, moeten updates van transacties worden verdeeld over het netwerk. Dit is waar het zogenaamde mining (mijnbouw) om de hoek komt kijken. Personen die betrokken zijn bij het proces van minen bieden de rekenkracht van hun computers aan om de blokken te verzegelen door wiskundige functies. De zegels kunnen later worden gebruikt om te bepalen of de gegevens in een van de blokken vervolgens zijn gewijzigd. Dit is natuurlijk de vereenvoudigde weergave van een complex cryptografisch proces. De mijnwerkers ontvangen ook een beloning voor hun berekening, die wordt verdeeld in de valuta Bitcoin (BTC). Dit is voor veel mijnwerkers zeer lucratief, vooral omdat de bitcoin-prijs aan het begin van 2018 meer dan 15.000 dollar bedraagt.

Slimme contracten als digitale contracten
De blockchain-technologie is vrijgegeven onder de open-source licentie en is dus vrij beschikbaar voor iedereen. Nadat Bitcoin steeds populairder werd, kwamen alternatieve op blockchain gebaseerde valuta’s, de zogenaamde altcoins, opdagen. Sommige meer dan de moeite waard, weer andere absolute onzin of die pure scams blijken te zijn.. Al snel kwam het team van Ethereum op het idee om het potentieel van de technologie los van de valuta te gebruiken. De zogenaamde Smart-Contracts (slimme contracten) zijn een goed voorbeeld van deze alternatieve toepassingen. Dit zijn contracten die op precies dezelfde manier worden uitgevoerd als overeengekomen. Als voorbeeld kan een grondaankoop worden gedaan. Als de koper heeft voldaan aan de vereisten, bijvoorbeeld de overdracht van het overeengekomen koopcontract, wordt hij automatisch genoteerd als de nieuwe eigenaar van een eigendom. Een blockchain verrijkt met programmalogica en het hele netwerk zorgen voor samen voor de naleving van dit contract. De verkoper kan het contract niet manipuleren en zich ontdoen van het geld met het geld en de eigendomsrechten overdragen. Smartcontracten kunnen beheerders zoals Paypal of notarissen overbodig maken. Tegelijkertijd zou het registers kunnen vervangen, zoals een kadaster. Een andere vaak genoemde toepassing is het beheer van auteursrechten.

Handelen met cryptovaluta
Een verdere niet te verwaarlozen toepassing is online handelen. Op het tradingplatform van bijvoorbeeld coinbase.com is het mogelijk om de meest gebruikelijke tokens te kopen en verkopen. Naast het handelen in dollars (USD) biedt deze online beurs ook de mogelijkheid om in euro (EUR) te handelen. De site biedt gebruikers ook veel informatie, statistieken en grafieken rond de valuta’s. De prijs voor de individuele transacties is vrij laag, zo weinig dat de weg naar de eerste miljoen niets in de weg staat.

Mogelijkheden voor industrieën
De financiële en energiesector werkt momenteel hard aan innovaties op het gebied van blockchain-technologie. Geen wonder want sommige van hun kernfuncties zouden door deze nieuwe technologie overbodig kunnen worden. Banken of creditcardmaatschappijen zijn in het verleden altijd de tussenpersoon geweest voor geldtransacties. Met een netwerk op basis van blockchain is geen tussenpersoon nodig en de overdracht is binnen enkele minuten zichtbaar in de portemonnee van de ontvanger. De energiemarkt van de toekomst zou door de blockchain een revolutie teweeg kunnen brengen. Eigenaren van zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld hun opgewekte elektriciteit op hun eigen voorwaarden op de markt aanbieden en deze aan de buren verkopen. De blockchain biedt deze industrieën ook verschillende kansen wanneer ze bereid zijn hun bedrijfsmodel hieraan aan te passen. De technologie biedt bijvoorbeeld een groot besparingspotentieel door de enorme IT-infrastructuur kwijt te raken. Dit zou de banken enorme kosten besparen en voor energiebedrijven zou de berekening van microtransacties voor kleine hoeveelheden elektriciteit plotseling lucratief kunnen worden.

Blockchain heeft een groot potentieel
De blockchain biedt zeker een groot potentieel voor de toekomst. Omdat de code “open source” is, kunnen bedrijven de technologie ook gebruiken om hun eigen blockchain te maken. Het is echter niet geschikt voor een toepassing, maar kan alleen voordeel laten zien in gebieden waar een dergelijke gedistribueerde database logisch is. Dit zit in een netwerk waarin veel verschillende partijen communiceren.

Deel dit artikel met anderen.